Intermodal transport

intermodal

Hvad er intermodal transport?

Intermodal transport refererer til en transportmetode, hvor gods bliver flyttet ved hjælp af to eller flere forskellige transportformer (f.eks. lastbil, skib og tog) inden for rammerne af én transportaftale, men uden at selve godset håndteres, når det skifter transportmiddel. Dette er kontrasten til multimodal transport, hvor flere transportformer også bruges, men hvor hver type har sin egen transportaftale. Hovedidéen bag intermodal transport er at kombinere fordelene ved forskellige transportformer. For eksempel kombinerer man effektiviteten af jernbanetransport over lange afstande med fleksibiliteten ved lastbiltransport over kortere afstande. En almindelig anvendelse af intermodal transport er brugen af containerfragt, hvor den samme container kan overføres fra et skib til et tog og derefter til en lastbil uden at skulle tømme indholdet af containeren. Intermodal transport kan tilbyde betydelige omkostningsbesparelser, øget effektivitet og kan være mere miljøvenlig, da det kan reducere behovet for vejtransport over længere afstande.

Intermodal transport af containere og trailere 

Vi specialiserer os i intermodal transport, der kombinerer container- og trailerløsninger for at tilbyde den mest effektive og alsidige transportmulighed. Vores mål er at levere skræddersyede transportløsninger, der opfylder dine specifikke behov og optimerer din supply chain. Vi tilbyder en bred vifte af intermodale transport muligheder, der giver dig mulighed for at drage fordel af både container- og trailertjenester. Dette betyder, at vi kan håndtere gods i forskellige størrelser og formater, samtidig med at vi opretholder effektiviteten i transporten.