Stigning i CO2-afgift for lastbiler i Tyskland

Den nye CO2-afgift på MAUT (motorvejsafgift) signalerer en vigtig forandring i transportsektoren, som nu tager et afgørende skridt mod grønnere fremtid. Denne ændring afspejler et tiltagende fokus på miljøansvarlighed og en strategisk tilgang til at nedbringe de skadelige emissioner fra den tunge trafik. Med den nye afgiftsstruktur bliver det mere omkostningseffektivt for transportvirksomheder at investere i miljøvenlige køretøjer og fremme bæredygtige transportløsninger, hvilket kan bane vejen for en mere bæredygtig transportbranche.

Forventede satser for lastbilafgift i Tyskland fra december 2023

De nye satser for lastbilafgift i Tyskland, som træder i kraft fra december 2023, afspejler landets forpligtelse til at opfylde internationale klimamål. Satserne vil blive beregnet på baggrund af en skala, der favoriserer køretøjer med lavere CO2-udslip, og vil straffe dem, der overstiger et fastsat emissionsloft. Denne skala er designet til at være progressiv, hvilket betyder, at jo højere emissioner, desto højere bliver afgiften. Dette tiltag er tænkt som et incitament for virksomheder til at modernisere deres flåder med mere brændstofeffektive og miljøvenlige lastbiler.

Relevante køretøjsdata for bestemmelse af CO2-klassen

For at fastlægge en lastbils CO2-klasse nøjagtigt, skal oplysninger såsom brændstofforbrug, motoreffektivitet og køretøjets aerodynamiske egenskaber tages i betragtning. Disse data skal være tilgængelige i køretøjets registreringsdokumenter og ofte også i telematiksystemer, som moderne flåder anvender. Det vil være afgørende for virksomheder at indsamle og opbevare disse data korrekt, da de vil påvirke afgiftsbyrden og kan være underlagt kontrol fra myndighedernes side. Hos Lauritzen har vi alle de nødvendige data inkluderet i registreringsdokumenterne, hvilket giver en effektiv transport fra A til B.

Forskelle mellem nye CO2-klasser og tidligere Euro-forureningsklasser

De indførte CO2-klasser er en videreudvikling af de tidligere Euro-forureningsklasser, som fokuserede på lokal luftkvalitet. Disse nye klasser tager skridtet videre ved at adressere den globale påvirkning af køretøjers emissioner, med det specifikke mål at reducere drivhusgasemissionerne. Med introduktionen af CO2-klasser, vil der være en tydeligere sammenhæng mellem afgifter og klimapåvirkning, hvilket giver en mere retfærdig og gennemsigtig afgiftsstruktur.

Er du interesseret i at begrænse den samlede emission ved transport? Med intermodal transport, herunder banetransport, vælger du en mere bæredygtig løsning, og samtidig er denne transportform også fritaget fra MAUT afgiften. Slip for at betale dyre domme for vejløsninger. Lauritzen tilbyder effektiv og bæredygtig logistikløsning med banetransport

Undtagelser og fritagelser fra den nye CO2-afgift

For at sikre en retfærdig overgang til de nye CO2-afgiftssatser, vil der være en række undtagelser og fritagelser. Disse er designet til at hjælpe industrier, der endnu ikke kan overgå til renere teknologier, og som måske ville blive uforholdsmæssigt ramt af de nye afgifter. Undtagelserne kan inkludere særlige betingelser for landbrugs- eller nødkøretøjer, samt midlertidige fritagelser for virksomheder, der investerer i teknologier, der endnu er under udvikling.

Betydningen af CO2-klasser for bompengeregningen

Integrationen af CO2-klasser i beregningen af bompenge vil gøre det muligt for transportvirksomheder at se direkte økonomiske fordele ved at reducere emissioner. Dette vil ikke kun have en positiv miljømæssig effekt, men også forbedre de offentlige finanser ved at dirigere midler fra afgifter til infrastrukturforbedringer og miljøbeskyttelse. Denne praksis vil også støtte innovation og udvikling af ny teknologi inden for transportsektoren.

 

FAQ

Hvorfor stiger CO2-afgiften på MAUT?

CO2-afgiften på MAUT stiger for at fremme reduktionen af drivhusgasser og tilskynde til brug af mere miljøvenlige transportmidler.

Hvilke konsekvenser har afgiften for branchen?

Afgiften kan øge driftsomkostningerne for transportvirksomheder, hvilket kan føre til en hurtigere overgang til grønnere køretøjer og teknologier.

Hvornår stiger afgiften på MAUT?

Stigningen i MAUT-afgiften er planlagt til at træde i kraft fra december 2023.

Hvem påvirkes af de nye transportafgifter?

De nye transportafgifter påvirker lastbil operatører og transportvirksomheder, der bruger tyske motorveje.

Hvad betyder stigningen af CO2 gebyret for lastbiler? 

Stigningen i CO2-gebyret for lastbiler vil gøre det dyrere at drive køretøjer med høj emission og kan motivere til anvendelsen af mere brændstofeffektive køretøjer.

Hvad ligger til grund for stigningen? 

Stigningen er baseret på behovet for at bekæmpe klimaændringer og Tysklands mål om at reducere drivhusgasemissioner.

Hvilke undtagelser og fritagelser er der fra den nye afgift?

Der vil være visse undtagelser og fritagelser, som f.eks. kan inkludere nødkøretøjer, landbrugskøretøjer og køretøjer, der allerede anvender alternative, renere teknologier.

Ann Hansen
- Alice Butik
Vi har brugt Lauritzen som speditør i ca. 14 år og har været meget glade for dem.
Det er dejligt nemt at booke afhentninger, og er der nogle problemer/forsinkelser så får vi besked herom.

Overskuelige afgange, så det er nemt at se hvornår man kan forvente sine varer hjemme.

Personalet er altid venlige, glade og imødekommende ved henvendelser, så man bliver i godt humør af at snakke med dem.

Vi har prøvet andre speditører, men er altid vendt tilbage.
Brian Pedersen
- HL Keramik
Altid god og fantastiske høj service. I kommer altid med god info omkring leveringstidspunkter. Endvidere oplever vi altid stor fleksibilitet hos jer.
Johan Steffensen
- Steff Byg
I 25 år, hvis ikke mere, har Lauritzen kørt alt vores transport til Italien og har altid håndteret det til UG+.

Da vi er beliggende i samme by, har Lauritzen altid være gode til at komme forbi, hvis vi har manglet noget, hvilket også har medvirket til rigtig gode relationer virksomhederne iblandt.

Skulle det imod forventning ske at gods er forsinket eller glemt fra leverandørs side, er Lauritzen hurtige til at melde ud herom. Er der tilfælde hvor vi mangler gods i en fart, finder de også en løsning herpå. Informationer bliver altid videregivet. Det betyder meget for os.

Endvidere kører Lauritzen hvad vi har til Spanien, Norge og Sverige.

Lauritzen er for os ikke en leverandør men en samarbejdspartner.
Niels Hagelskjær
- Garant Holstebro
Garant Holstebro har nu i ca. 15 år, indkøbt fliser fra Italien og Spanien. I de 15 år har vi stort set kun brugt Lauritzen til at hente vores fliser. For os i Garant Holstebro, handler det om et slutprodukt i aller højeste kvalitet, og det vil også sige levering af vores produkter.
Det samarbejde som jeg nu personligt i de mange år har haft med Lauritzen, kan kun beskrives som fremragende. Jeg afsender ordre hver uge, og alle ordre behandles virkeligt professionelt. Hver sag som sendes, bliver besvaret med det samme. Hver sag som ligger ved pågældende fabrik, bliver behandlet til punkt og prikke, så vi hver gang får læsset vores vare til tiden, når de er klar, og som betyder at vi overholder alle vores leveringer. Skulle uheld opstå, evt. stop på godsbanen mm, så har jeg en mail eller et opkald fra kontoret omgående, så jeg altid kan give vores kunder en besked omkring en evt. ændring af leveringstidspunktet. Personligt må jeg må sige at jeg sjældent oplever så gennemført en arbejdsgang, som personalet udfører ved Lauritzen.
Fantastisk søde mennesker at tale og skrive med. Jeg kunne godt sætte nogle navne på, de ved nok hvem jeg mener, men jeg er sikker på at alle arbejder på lige fod.
Poul-Henning W. Nielsen
- Slagelse Flisecenter A/S
Vi får altid en super service hos Lauritzen.
Når der i ny og næ er togulykker, hvilken Lauritzen ikke er herre over, er de gode til at informere om diverse forhindringer. De er samtidig gode til at huske vores ordre, og spørger altid ind til om andre ordrenumre skal med hjem. Vi er godt tilfredse med samarbejdet.
- Speira
Samarbejdet i opstartsfasen er gået utrolig godt. Vi sætter stor pris på at det altid er de samme, der håndtere vores bookinger og de har styr på det. De holder os godt informeret.
Vi sætter endvidere pris på at det, så vidt muligt, er de samme chaufføre, der kommer ud til os igen og igen.
Sammenfattet ser vi at den service vi var vant til fra Lauritzen fra før, stadig er den samme. chaufførerne gør som de bliver bedt om / i overensstemmelse med vores HMS-krav, så vi er yderst tilfredse med opstarten.
John Knudsen
HL Keramik - Purchaser
Lauritzen løser alle vores opgaver vedrørende lastning af fliser i Italien. Deres opstilling er nok det bedste, vi har prøvet i alle de 40 år, vi har importeret fliser fra Italien. Vi har, siden skiftet til Lauritzen, oplevet en super service og levering. Jeg har anbefalet Lauritzen til andre og vil stadig gøre det, hvis nogen søger transportløsninger fra Italien.