Vores historie

J. Lauritzen's Eftf.'s historie går langt tilbage - helt nøjagtigt tilbage til 1884. 
Igenem årene er der sket en rivende udvikling, og virksomheden har rykket sig i nye, spændende retninger. 

1874
Esbjerg Havn anlægges

Det blev besluttet at anlægge Esbjerg Havn i 1868, fordi Danmark havde mistet Altona Havn i forbindelse med nederlaget til Preussen. Med tabet af Altona Havn havde Danmark brug for en ny havn mod vest.

topbilleder history
1884
En spæd begyndelse

J. Lauritzen blev etableret som handelsvirksomhed for tømmerhandel af Ditlev Lauritzen i Esbjerg.

Ditlev Lauritzen by F Vermehren
1888
Købet af den første damper - Uganda

Ditlev Lauritzen ser nye muligheder i skibsfart og anskaffer sin første damper, "Uganda" i 1888.

timeline 02 0
1895
Konsulen

I 1893 bliver Ditlev Lauritzen udnævn til fransk konsul og får tilnavnet ”Konsulen”. Han begynder for alvor at koncentrere sig om shippingaktiviteter og etablerer rederiet “Dampskibsselskabet Vesterhavet” i 1895.

1914
J. Lauritzen flytter til København

Efter en meget aktiv indsats for byen og havnen i Esbjerg flytter Ditlev Lauritzen firmaet J. Lauritzen til København.

koebenhavn vesterbros passage 1914 brugt 586
1918

J. Lauritzen skibsmæglere Esbjerg, sælges og overtages af konsul A.C.M. Schmidt.

1930
J. Lauritzen's Eftf.

Virksomheden skifter navn til J. Lauritzen's Eftf. for at undgå forvirring med rederiet J. Lauritzen i København. 

1935

Anders Nielsen Svarrer ansættes som lærling. Efter at have endt sin uddannelse i 1939 rejser han til udlandet for at arbejde, kommer tilbage til Danmark og arbejder efterfølgene i København i en årrække.

1952
Tilbage til Esbjerg
A.N. Svarrer bliver medejer

i 1947 vender A.N. Svarrer tilbage til Esbjerg og bliver i 1952 medejer af J. Lauritzen's Eftf. 

AN svarrer4
1960
Rederiet A.N. Svarrer bliver grundlagt

Rederiet A.N. Svarrer bliver grundlagt og styrer i de kommende år, indtil 1984, en flåde på 22 coasters mellem 400 og 1200 GT.

1961
Union-Rederierne
Det første fragtskib fra Nordsøværftet "Elselil"

A.N. Svarrer så muligheder ved selv at eje skibe og startede samarbejde med skibinginøren, Erik F. Jacobsen fra Ringkøbing. Deres samarbejde startede med det første fragtskib "Elselil" - efter Svarrers hustru Else. 

ELSELIL DSC 1378
1968
A.N. Svarrer bliver eneejer

Skibsejeren A.N. Svarrer overtager J. Lauritzen's Eftf. som eneejer.

Knud Svarrer, søn af A.N. Svarrer, starter hos virksomheden efter at have afsluttet sin shipping uddannelse.

1973
Begyndelsen af JUTLANDIA Terminal

J. Lauritzen's Eftf. Skibsmæglere gøres til et aktieselskab, A/S J. Lauritzen's Eftf.

I samme år lanceres, i samarbejde med selskabet Alfragt A/S, et stevedore- og lagerfirma, der udvikler sig til JUTLANDIA Terminal ApS.

DPP 10 AT Luftfoto 11 Oversigtsbilleder2
1974
Generationsskifte
Knud Svarrer overtager J. Lauritzen's Eftf.

Efter A.N. Svarrer's død overtager sønnen Knud Svarrer virksomheden. 

Knud Svarrer
1976
Knud Svarrer udnævnes til fransk konsul

Knud Svarrer er udnævnt til fransk konsul i Esbjerg.

JUTLANDIA Terminal ApS, bestående af lagre på 8400 m2 og 40.000 m2 udendørs opbevaring, bliver indviet.

1979
Nye lokaler på Esbjerg Havn

J. Lauritzen's Eftf. flytter ind i nye kontorer på 1100 m2 midt på Esbjerg Havn. 

Gl. bygning 1 1900
1980

JUTLANDIA Terminal får sit første job som offshore base i samarbejde med J. Lauritzen's Eftf. 

1982
Virksomheden går nye veje
Første intereuropæiske transporter

Intereuropæisk trafik med lastbiler starter.

Vejtransport, godstransport med lastbil
1984
100 års jubilæum

J. Lauritzen er Eftf., Esbjerg fejrer sine 100 år som virksomhed. 

1985
Nye fragtaktiviteter

A/S J. Lauritzen's Eftf. lancerer veksellad og container fragt til Italien, som over tid udvikles til at blive en af virksomhedens hovedaktiviteter.

U3B4039 1900 DSC 1389
1986
Fuld ejerskab over JUTLANDIA

J. Lauritzen's Eftf. overtager JUTLANDIA Terminal som eneejer. 

1987
Første kontor i Italien

Der åbnes kontor i Italien. Kontoret lukkes ned igen i 1992 og først i 2010 åbnes der atter nyt kontor samt lager i Italien.

IMG 53321 Fragt transport til og fra sverige
2010
Generationsskifte
Kasper og Kristian Svarrer overtager

Efter Knud Svarrers død overtager sønnerne Kasper og Kristian Svarrer. 

kasper og kristian svarrer2
2011
Modernisering af virksomheden
Vores kontorbygning får en makeover

En generel modernisering af virksomheden starter.
Kontorbygningen på Esbjerg Havn renoveres of fornyes både udvendigt og indvendigt. 

Bygning gl nyt bygning
2011
Det første værdisæt
Værdisæt

Det første værdisæt udarbejdes og introduceres i Lauritzen og søsteren Jutlandia i 2011 med budskabet "Fremtiden tilhører de glade!"
Værdisættet omhandler i første omgang den interne kommunikation medarbejdere i blandt, men opdateres i 2014 og igen i 2017 til at rette sig mod vores medarbejdere til stadighed, vores kunder og vores ansvar i den verden vi lever i. 

Værdierne er indarbejdet i virksomheden, hvor vi i alle situationer vil forsøge at bidrage til vores egen og vores medmenneskers glæde.

Se vores værdier her

Vaerdi Plakat 2022
2018
A new board of Directors
Store styrker tilføjes til bestyrelsen

Bestyrelsen udvides og ny bestyrelsesformand indsættes. 
Bestyrelsen består nu af nogle af landets største kompetencer, der håndterer den overordnede strategiske ledelse af virksomheden og vejleder direktionen. 

Læs om sammensætningen af bestyrelsen her

2 6